Yoga voor mannen | Kundalini Yoga Eindhoven

Yoga voor mannen

In de meeste yogalessen zijn er voornamelijk vrouwen die deelnemen. Maar in India, waar de roots van yoga liggen, zijn er vooral mannen die het beoefenen. Het mannelijke principe kleurt zich tegenwoordig te veel in het primaire, territoriale, dierlijke principe. Echter de tijd vraagt om ander beeld van de bewuste man: sterk, aardig, open hartig, bewust van zijn wereld, en gecommitteerd aan zijn oorspronkelijke identiteit.

When the internal block of ego communicates with emotion, it doesn’t matter how wise or how great you are, you become self-destructive; and whenever your ego and your intelligence come together, you shall become successful.

Yogi Bhajan: Man to Man: A Journal of Discovery for the Conscious Man

Harri Soetens geeft op maandagavond een yoga les voor mannen. Zie op het lesrooster waar en hoe laat.