Karam Kriya | Kundalini Yoga Eindhoven

Karam Kriya

Karam Kriya (toegepaste numerologie) is ontwikkeld door Shiv Charan Singh en is gebaseerd op de leer van Yogi Bhajan, meester in Kundalini Yoga.

‘Karam’, ook wel karma, zijn structuren die ons door de tijd voeren met herhaling als enige effect.
‘Kriya’ wil zeggen het voltooien van deze structuren en het creeren van Dharmische structuren. (Dharma = rechtvaardig leven).

De cijfers geven ons een soort ‘röntgen-bril’, waarmee we dieper en vanuit een andere hoek naar situaties kunnen kijken. Het wordt zo makkelijker om onze patronen en motivaties te doorzien. Ook kunnen we dan gaan inzien wat we anders zouden kunnen doen om meer voldoening en bezieling in ons leven te ervaren.

Karam Kriya consultatie

Karam Kriya is een holistische zienswijze. Je kunt het gebruiken voor je eigen ontwikkeling, in een consultatie met een ander en ook om een dieper begrip te krijgen in Kundalini Yoga. Voor een Karam Kriya consult kun je contact op nemen met Svetlana Pak of Tycho van Woensel.

Lezingen op internet

Op Youtube staan veel fragmenten van workshops, bijvoorbeeld:


Voor meer informatie kijk op karamkriya.com.pt en karamkriya.nl.